24 November 2009

KISWAHILI UMEKOSA NENO MOJA TUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!

KISWAHILI; UMEKOSA NENO MOJA TU……

“Mwanadamu aliye uchi ni kiumbe mnyonge kuliko wanyama wote. Hana ngozi wala manyoya ya kumsitiri na nguvu za mazingira. Hana nguvu za simba wala mbio za swala, hana makucha ya chui, pembe za fahali au mbawa za tai. Licha ya unyonge huu, mwanadamu ni kiumbe pekee mwenye uwezo wa kubadili mazingira yake. Nyenzo pekee inayomwezesha kufanikiwa ni lugha”
Mawazo hayo yaliandikwa na waandishi Heese na Lawton kama utangulizi wao katika jitihada zao za kufafanua dhana ya lugha, nami sina budi kuyaazima kama katika utangulizi wangu katika makala haya. Uzuri wa lugha, umuhimu wake kwa mwanadamu na uwezo wake wa kusetiri utamaduni na kuurithisha toka kizazi kimoja kwenda kingine ni mambo ambayo yamejadiliwa kwa kina na watu mbalimbali na pasi na shaka iwayo yote wengi wetu tunakubali kwa hakika kwamba lugha ni nyenzo muhimu sana kwa mwanadamu. Hivyo sioni kama ni busara sana kuzijadili dhana hizo tena bali nijikite katika kiini hasa cha makala haya.
Lugha yetu ya Kiswahili imepungukiwa na jambo moja, likifanyika hilo itavuka vizingiti vyote vinavyoikingama na kutamalaki katika mawanda mapana kuliko ilivyo hivi sasa. Kabla ya kulitaja jambo hilo niwakumbushe wasomaji kisa kimoja kilichoandikwa katika Biblia. Kwa wasomaji wa Biblia hawatakuwa wamekosa kusoma simulizi moja maarufu lililorekodiwa katika kitabu cha Marko juu ya mtu mmoja tajiri aliyetamani kuurithi uzima wa milele. Katika kisa hicho mtu huyo alimwendea Yesu na kumwuuliza ni jambo gani afanye ili akaurithi uzima wa milele. Yesu, tunaambiwa, alimwangalia mtu huyo na kumtajia amri kumi za Mungu anazo takiwa kutimiza. Yule mtu kwakujiamini akajibu kwamba amri hizo amezitimiza tangu akiwa motto
Yesu, tunaambiwa, alimkazia macho akampenda na kumwambia “Umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyonavyo vyote, uwape maskini,….kisha njoo unifuate”. Tunaelezwa ya kwamba mtu huyo alikunja uso na kuondoka kwa huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi. (Marko 10: 17-22)
Tukirudi katika lugha yetu ya Kiswahili, tumeshuhudia mijadala isiyo na ukomo juu ya uwezo wa lugha hii katika utumizi wake hasa uwezo wake katika kutolea elimu kwenye shule za sekondari hadi elimu ya juu. Midahalo mingi imefanyika tangu katika ngazi ya wanafunzi wa sekondari hadi kwa wanazuoni waliobobea. Suala hasa limekuwa ni kama lugha ya Kiswahili inaweza kufundishia masomo hasa ya sayansi na kama inaweza kuhimili kasi ya utandawazi.
Binafsi naungana na wale wote wanaokiona Kiswahili kuwa kinaweza kumudu na kukabiliana na changamoto zote zinazotolewa lakini hili linategemea jambo moja kubwa. Jambo hilo ni nguvu ya uongozi na hasa uongozi wa juu serikalini. Ili kuipa mashiko, hoja hii tujaribu kuidurusu historia ya Kiswahili kwa kuangalia mambo machache.
Kiswahili kilifanywa lugha rasmi ya kutumika mashuleni na katika shughuli za kiserikali na watawala. Kilifadhiliwa na kufanyiwa utafiti, usanifu, na kuundiwa sarufi na watawala. Mbali na wakoloni wa Kijerumani kuanza kukitumia katika shughuli zao rasmi za kiserikali, Waingereza walifanya kazi kubwa zaidi ya kukipa misingi imara. Hoja yangu hapa ni kwamba si umma uliolazimisha Kiswahili kiwe lugha rasmi bali ni utawala. Nguvu kubwa ya kukieneza na kukisambaza Kiswahili ilifanywa na watawala.

Kwa waliopata kusoma vitabu vingi vya Kiswahili vilivyochapishwa baada ya robo ya kwanza ya karne ya ishirini hawatakosa kumkumbuka Hayati Frederick Johnson aliyekuwa katibu mkuu wa kwanza wa Kamati ya Fasihi ya Afrika ya Mashariki (East African Literature Committee). Bwana Johnson aliweza kufasiri katika lugha ya Kiswahili vitabu kama Mashimo ya Mfalme Suleiman, Saafari za Gulliver, Hadithi ya Alain Quitermain, Mazungumzo ya Alfu-lela-u Lela, Kisiwa chenye Hazina na vingine vingi.
Ikumbukwe pia kwamba vitabu vya kufundishia mashuleni kwa wakati huo kama vile Milango ya Historian a vingine vingi vilivyoandikwa na wazawa katika lugha ya Kiswahili vilipewa msukumo na utawala ili Kiswahili kiweze kuwa na mizizi imara. Ijapokuwa watawala hao watakuwa walikieneza Kiswahili kwa maslahi yao ya kiutawala, hili haliondoi ukweli kwamba wao ndio waliokieneza Kiswahili kwa kiasi kikubwa na kukisanifisha katika lahaja maalumu.
Tukijaribu pia kuangalia wakati na baada ya uhuru, juhudi za utawala katika kueneza na kuimarisha Kiswahili ziko dhahiri. Ni nguvu ya utawala iliyopitisha lugha ya Kiswahili iwe rasmi katika Tanganyika huru. Ni nguvu ya utawala ilyopitisha lugha ya Kiswahili itumike kama lugha ya kufundishia masomo karibu yote katika shule za msingi.
Rais wa kwanza wa Tanganyika, Mwalimu Nyerere, mathalani, licha ya kuandika vitabu mbalimbali katika lugha ya Kiswahili, alihimiza pia matumizi ya lugha hii kwa kupitia kauli mbiu mbalimbali. Harakati za Kisomo cha Watu Wazima zaweza kuwa mfano dhahiri katika kuthibitisha hili. Tanzania, nchi maskini na iliyoingia vitani na Uganda mwishoni mwa miaka ya sabini, bado iliweza kufanya vema wakati huo katika kufuta ujinga wa kutokujua kusoma na kuandika.
Haya yaliwezekana si kwa sababu ya fedha au uchumi uliostawi bali ni kwa utashi wa uongozi wa juu uliokuwa madarakani na moyo wa wananchi katika kuitikia wito kwa uongozi wao. Hadithi za Bwana Matata zilipamba moto katika kila kona ya nchi yetu hasa hasa katika mazingira ya vijijini. Kauli mbiu ya Mwalimu Nyere iliyosema “Wakati ni huu!” ikiwahimiza watu wazima kujikomboa kutoka katika makucha ya kutojua kusoma na kuandika. Haya yote yalichangia kwa kiasi kikubwa katika kukua na kuenea kwa Kiswahili.
Walimu waliosaidia harakati hizi wengi wao walikuwa wanajitolea. Madarasa yalikuwa nyumba za mabalozi wa nyumba kumi kumi. Nakumbuka vijana wahitimu wa daras la saba kwa wakati huo waliokusanyika nyumbani kwetu kusaidiana na baadhi ya walimu kufundisha madarasa ya watu wazima waliokuwa wanajifunza kusoma na kuandika Kiswahili kw a bidii.
Naikumbuka misemo kama, “Ndizi huleta pesa pyai” badala ya “Ndizi huleta pesa pia” na msemo “Ndizi ni kyakulya” badala ya “Ndizi ni chakula”. Hiyo ni baadhi ya misemo iliyowasumbua bibiu na babu zetu katika jitihada zao za kujifunza Kiswahili. Nayakumbuka haya yote kadiri ninavyozidi kuitafakari nguvu ya kushawishi na kuvuta umma aliyonayo kiongozi anapoamua kuwaelekeza watu katika jambo fulani.
Faida ya jitihada hizo inaonekana hadi leo. Popote Tanzania waweza kwenda na kuwasiliana na watanzania wenzako katika lugha ya Kiswahili bila ya matatizo yoyote. Iwe katika biashara, kazi au majukumu mengine ya kimaisha. Kwa sasa inashangaza kuona kwamba baada ya zaidi ya robo karne tangu wakati huo, tunadai kwamba lugha ya Kiswahili haiwezi kukabiliana na vikwazo vya utandawazi. Katika zama ambazo tuna idadi kubwa zaidi ya wasomi na taasisi za kutolea elimu kulinganisha na wakati huo.
Ni hapo ninapojenga hoja kwamba uongozi wetu na hasa uongozi wa juu ungetia shime katika kukinadi Kiswahili na hayo yanayoonekana kuwa vikwazo, umma ungefuata nyuma na kukabiliana na changamoto hizo. Tanzania ina wasomi wengi wanaofundisha katika taasisi mbalimbali za nje ya nchi. Tusishangae kuwasikia wasomi hawa wa kitanzania wakifasiri na kufundisha lugha ya Kiswahili katika nchi za Ujerumani, Uingereza, Marekani, Botswana, Afrika ya Kusini na kwingineko nje ya nchi yao wakati hapa nyumbani tukikikebehi Kiswahili hichohicho kwamba hakiwezi kukabiliana na vikwazo vya utandawazi.
Nakumbuka mwezi Machi mwaka 2004, Profesa Hamis akitoa mada katika kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu Huria mkoani Kagera, aliwaambia wanafunzi hao kwamba alikuwa katika hatua za mwishomwisho katika kukamilisha kazi ya kuandika kamusi ya Kiswahili-Kiarabu. Kazi ambayo alikuwa amepewa na serikali ya Sudan. Huyu ni msomi mtanzania na anaishi Tanzania. Nchi jirani zinaiona hazina tuliyonayo na kuitumia huku sisi tukilumbana kama Kiswahili kinafaa au hakifai. Sitarajii wanazuoni kama hawa wanashindwa kukisaidia Kiswahili kukabiliana na changamoto zinazokikingama.
Shirika moja la dini la Mashahidi wa Yehova lenye makao yake makuu huko Brooklyn, New York nchini Marekani huandika machapisho yake mengi katika lugha mbalimbali ikiwa ni pamoja na Kiswahili. Mathalani katika magazeti yake yajulikanayo kama Mnara wa Mlinzi na Amkeni, huandika mbali na mambo yanayohusu imani yao, makala mbalimbali za kitiba, kisayansi kijiografia na kijamii kwa kutumia lugha ya Kiswahili kwa umahili mkubwa. Iwapo watu hawa huko Marekani wanaweza kukitumia Kiswahili katika kufafanua mambo yote haya iweje sisi wazawa, wenye lugha, tushindwe?
Tujaribu kukumbuka maeneo machache ambako nguvu kidogo ya viongozi katika kushawishi na kuelekeza imeweza kuleta athari inayoonekana upesi. Mathalani katika uongozi wa awamu ya pili wakati timu ya soka ya taifa ilipokuwa inafanya vibaya katika michezo yake, raisi wa wakati huo aliwahi kutoa kauli kwamba timu hiyo ni sawa na kichwa cha mwendawazimu. Kauli hiyo ilipata nguvu, ikanukuliwa na vyombo vya habari na ilidumu kusemwa na kurejewa na watanzania wengi. Hoja hapa ni kwamba, huo haukuwa msemo mpya katika lugha bali uzito wa kauli hiyo ulitokana na uzito wa mhusika aliyeitoa.
Tukiangalia mwamko uliopo kuelekea timu ya taifa ya soka ya sasa, hakuna shaka kwamba ni pamoja na jitihada binafsi za mheshimiwa rais wan chi. Watanzania wengi wamehamasika, wameweza kununua na kuvaa jezi za timu yao ya taifa, wanaishangilia na kuipenda. Sio siri kwamba hamasa hii kwa kiasi kikubwa ni pamoja na kumwona kiongozi wao wan chi akijumuika nao katika kuiunga mkono timu hiyo. Wabunge wamefuata mkondo huohuo na imeweza hata kuzungumzwa katika mojawapo ya hotuba rasmi za mheshimiwa rais.

Ni kwa mtazamo huo basi nashawishika kuamini kwamba Kiswahili kimetimiza yote, na kimeyatimiza tangu zamani, lakini kimekosa neno moja tu., nalo ni msukumo wa dhati kutoka katika uongozi wa juu wa nchi. Hili likifanyika, mengine yote yatawezekana.

Naomba kutoa hoja.

Johansen Kempanju
jkempanju@yahoo.com
0713 507203
Mwanafunzi, Shahada ya Kwanza ya Elimu (B.Ed)
Chuo Kikuu cha Tumaini
Chuo Kikuu Kishiriki-Makumira
Arusha.Meshack Maganga
2009

MAENEO YA NJIRO


WADAU TUJITAHIDI KUZINGATIA USAFI .TUKIUGUA KIPINDUPINIDU TUTASINGIZIA CCM AU TUNASUBIRI WAFADHILI?
Meshack Maganga
2009

BONGO NOMA CHEKI HILO TANGAZO


Meshack Maganga
2009

MTAJI WA NANIHII NI NAHII ZAKE


Meshack Maganga
2009

FUNGUO IMEOKOTWA


Meshack Maganga
2009

WADAU WA MWAKA WA 3 WABUNI MBINU MPYA YA KUSAKA NONDOZZ


kweli mwaka wa 3 noma
Meshack Maganga
2009

BIASHARA YA PICHA YA DODA CHUO CHA TUMAINI


Meshack Maganga
2009

20 November 2009

How to succeed in networkmarketing

How to succeed (and fail) in Network Marketing. (PART 1)
When I first got involved with Network Marketing, I was so excited that I didn't know what to do. I had signed up the same day that I first heard the plan and was going to be rich! I was ready to run outside and holler my program details to anyone in shouting distance. Instead, I decided to make a plan.
My plan was to place an ad in the newspaper, and wait for the phone to ring. Surely I'd be rich by the end of the week.
It didn't work...zero calls and out $60! I was running out of ideas.
Next, I called my friends and asked them to come over for a meeting to see a new business idea. Well, they came, they liked the presentation and a couple of them wanted to sign up. The next day was spent trying to contact my upline to get answers to questions for my friends. It was a long process but I tried to sound excited just like I had been told.
In the end my friends lost interest and came up with excuses why they couldn't join at this time. They also started to avoid my calls and our relations became strained.
Now I was left with no further ideas and not only was I not rich, I had actually lost a few hundred dollars on advertising, sign up, and products that I didn't want. I didn’t even know if they worked or if they were safe.
Four days into my new venture and I promptly quit.
How embarrassing!
Network Marketing doesn't work!
Sound familiar?
So what's the secret?
How do some do great in Network Marketing while others never get out of the starting blocks?
It's not as hard as you may think...but it's not easy either.
Here's the secret formula.
Secret #1. Know your company.
Look around, compare and contrast, don't just sign up with the first company that promises to make you rich.
Do your due diligence...research the company, ask the tough questions, try to prove it will not work.
Get help, ask questions, put the upline to work for you. Are they willing to help you?
Read everything they have, study the compensation plan, the products, the manufacturers, the upline, and the president.
Find out what your upline will do for you? Are there hidden costs? Will you be provided training? A website? Conference calls? Is your upline available for you? Is he/she doing well? Can they answer all of your questions promptly? Do they operate professionally? Do they pressure you? Do you feel important?
Until you know it all and have no more questions, this is the stage you should remain at. Do not sign up for anything until you complete your research.
You must fully research a company before you can truly believe in it.
Secret #2 Believe!
This one is tricky and the real key to success in Network Marketing.
If you don't believe in the company, don't bother...it just won't work.
Do not confuse belief with hope! Don't hope it will work, don't hope the opportunity is real, prove it, believe it.
Believe it by proving it. If you thoroughly know your company (see #1) , did your research and can answer any question asked, then chances are you believe in the company. If you can't answer the tough questions, and didn't research every aspect...then you are simply hoping to get lucky. Looking for the get rich quick scheme will lead you to lose your money and waste your time.
Don't "know it"....believe it!
Everybody knows that mlm can work. They don't all believe that it can and will work for them.
If you truly believe in your company and in the opportunity, then you will not have trouble getting people to a meeting. You will not have trouble answering the tough questions, you will not have trouble contacting people or promoting your opportunity.
Look at all the successful network marketers. Do they take it seriously? Can they answer questions about their company? Do they believe in the opportunity they are promoting? Of course they do.
If you know your opportunity inside and out and truly believe that it is a realistic shot at getting out of the rat race, you will be excited. You will not be bothered by a "no thanks" because you know that you will eventually succeed. Your company and opportunity is solid!
The only path to true belief is through your own research. You can't take somebody else's word for it. You must do the work for yourself.
See for yourself, when you truly believe, you are on your way to becoming a successful network marketer!
Where everybody wins.
About The Author
Kevin Thompson is a full time internet marketer and mlm leader.
http://www.cashinontrim.com; kevin@cashinontrim.com

Breaking news


Mvua kubwa iliyonyesha leo katika mji wa Sumbawanga imeharibu miiundo mbinu ikiwa ni pamoja na kuboa daraja eneo la majengo sumbawanga

JE,?UNAFIKIRIA KUPATA MAMBO MAKUBWA AU MADOGO?


Badili mtazamo wako

TATIZO LA WATOTO WA MITAANI TANZANIA


Hii ndo hali halisi ya wale wanaoitwa watoto wa mitaani
picha kwa hisani ya Mggid mjengwa akiwa Iringa
www.mjengwamaggid.blogsport.com

a

REMEMBER YOUR DREAM

To Encourage You To Believe
In The Beauty Of Your Dreams

December 5, 2008

Remember Your Dreams

Looking back, I can still see the face of my closest friend. How happy and excited he was but a little bit hesitant in saying, “Really? You will treat me in the Jollibee?”

I was then in my third year of high school when God showed me His mercy and love in due time, the deepest confusion, inferiorities and hardships of my life.

I'm an ambitious young man and I have a lot of great dreams for my future. But how can they be? They're the same questions that are always lingering in my mind.

I'm a product of a broken home family. Grew up in the street and stayed with different people - even with the cruelest person in this world! It's good that that part is finished; the bitter memory of my childhood!

Now, I'm renting in this lonely old small house a room of my own while working on a construction site. My salary is P120.00 pesos per day and I must pay for house rent, food and my studies.

In this kind of situation I felt as if I was still trapped in misery and strife but living with great hope and determination to reach out, even for a single one of my dreams: to finish my studies as a capital and to have a brighter future because I believe in sayings that go like this, "Do your best and God will do the rest".

One day, one of my closest friends approached me and said, “Friend, are you still working?”

“Yes!” I said, “Why?”

“We have a quiz today. Please attend the class because if you miss it, then you know absolutely what will happen, right? Remember your dreams that you told me?”

These were the warning words of my friend while leaving.

“Thanks so much friend, I will,” I assured back to him.

So I hurried up to finish my work, loading the truck with some cement and gravel. When I was done, I quickly headed toward my lonely home to make some quick preparations of my school things because the class would start at 1:30 p.m. and it was then 12:30 p.m.

“At least I have one hour to prepare myself.” I thought.

While doing so, this close friend of mine knocks on my door and we leave to go to school together.

It was not yet time for the class to start, so we decided to go into the library. While there, my adviser saw and called me!

“Mr. Reconalla, can you come to my office? I have an urgent matter to discuss with you!”

I paused for a while to think and guess what we were going to discuss and oh, what came in my mind just made me feel nervous and a little bit sick!

Why? Because I was thinking that most of the time the adviser talks privately with his/her students when they are delinquent in their academics, behavior or for any kind of poor performances. I felt too weak to think about a positive reason since I hadn’t eaten or rested well before I went to school.

Of course I don't have any choice but to go see her. With heavy feet and heart, I entered my adviser's office and there she was waiting patiently. I could hardly wait to hear what she was going to tell me because before she opened her mouth to start, I can hear the tremendous pounding of my heartbeat. I almost couldn’t hold down the different emotions and feelings I was feeling, anticipating the horrible things she was going to tell me. And at last, she started to talk.

“I understand what you feel right now, my dear!” she said, as she was reading the expression on my face and looking straight into the window of my soul.

“Oh! Thanks!” I said relaxing a little and finding some relief.

“You know, I have a better plan for you! I am aware of the situation you are in, through your friend, and I have been observing you for a long time in your class performance and I salute you!”

“ It's really hard for you to finish your schooling in high school with this kind of situation for there are only a few opportunities here to help you to support your needs to go to college, so I encourage you to take the Philippine Examination Placement Test by next week. I have confidence in you that you can do it!” she said, unaware of my informal education background.

I did not passed through a step-by-step grade level from elementary and some of my cards were just faked by merciful teachers to let me jump to a higher grade. And now, here in my third year of high school, I could hardly believe my teacher wants me to jump again to college and that she has confidence on me!

Confidence- a word that I needed most to hear at that time for inferiorities succumbed me most of my life!

“Just prepare this and that, and so and so... and I will help you to register when you have all the things you need.”

Some other things she was talking about were not clear anymore because of my excitement and happiness that replaced the feelings I felt before I entered her office. I thanked God and my adviser for such a good opportunity for me!

I really thanked God with great relief and with a deep sigh for providing an instrument so that step by step, I could fulfill my dreams.

After our class, I shared the news with my closest friend. He was so very happy and excited for me. I told him that I would treat him in Jollibee if I was able to pass the exam, and I also asked him to pray for me.

“Of course my dear friend!” he assured me and we separated from each other with happiness and excitement in our hearts.

Night came and I was visited with so many various emotions in my heart and thoughts in my mind that I could hardly sleep. What if I failed? What if I did not finish my studies? So many, many ‘what ifs' questions entered my mind again.

“Oh! My life maybe has really no direction and I’ll be worthless after if I fail this good chance for me.”

So I bowed down and prayed hard for wisdom and strength to face another challenge of everyday life that would come, especially the coming test that I was about to take!

After that, I slept peacefully with a lighter load of burden and cares of uncertainties of life!

A few days before the examination, I went to my sister's house to ask for money that I would need. When I arrived, she was so happy that I was able to visit her but when I told her the real reason for the visit, she was a little bit disappointed but granted my request and gave me her last bit of money in her pocket.

She wished me luck and I immediately headed to my adviser's house because she promised that she would go with me to register.

So we went to the registration office and lo and behold! There was only one blank registration form left - as if it was really waiting for me. If we would have been late a little bit or just a second, then it might have been taken by someone else and I would need to wait another year or perhaps some other year to try again.

My kind teacher and I were so very thankful to God for this miracle event.

The examination day came. Nervousness haunted me once again, for I was thinking that maybe I'm the oldest guy taking an exam there and can't imagine being surrounded by young people staring at me to make me feel embarrassed and uncomfortable.

So again, I prayed fervently to God that just do His Will for me and let me overcome the feelings I had.

When I entered and sat in my designated place, I tried to look around to see if I was right in my imagination. But I was surprised. There's a lot, lot older people than myself, more than I was thinking before.

The exams were so hard for me. I couldn't remember anything that I had to study or learn from the classroom. Why? Because many times I arrived late for class, and if I wasn’t late, I was absent. So I had to rely on the Will and Wisdom from above and information I learned from my personal readings of books, books that I had sometimes borrowed from my good friends.

One month had passed; I could hardly wait for the result of my exams. My closest friend and adviser were also waiting with me. During this time, I could hardly sleep because I was always thinking about it, so I decided to go on the office of the examination center and ask for a result.

Surely, I was not disappointed; they gave it to me!

When I got the result, I wanted to shout... shout for joy because I made it! But instead, I looked up to heaven and ascended my thanksgiving prayer!

I went to my adviser and thanked her and she said that I am free now to enroll in college. Oh! What a blessing for me! But of course before my story ends, for sure we have a little celebration in Jollibee with my closest friend.

How happy I was during those times but for sure I was much, much happier when I received my diploma! A Bachelor holder in History and Minor in Political Science and passed the Philippine National Teachers Board Exam; the fulfilled dream of my life!

Now, I am upgrading in Guidance and Counseling and the same time working as a School Guidance Counselor, Part-time College Instructor, and Working Students Supervisor.

To you, my dear readers, always remember that the only person who can stop you from what our Great Creator intends for you to become is you!

--- Copyright © 2006 Moises P. Reconalla
I wrote this article with a purpose to inspire, to motivate and to remind you dear fellow dreamers to be true to yourself, to your calling and to encourage you to believe in the beauty of your dreams! wisdomisgreat@gmail.com

NISSAN BASSARA KITU KINACHO UGUSA MOYO WANGU


Gari ninyo ipenda sana

NDOTO YAKO NI IPI 2009 NA KUENDELEA?


KWA KUANGALIA PICHA UNAWEZA KUJENGA NDOTO YAKO YA MAISHA

USAFRI WAKO UNAWEZA KUWA NA USAFIRI KAMA HUU HAPA KUTEGENEANA NA NDOTO ZAKO


Na huu ndo usafriri wetu mtz mwenzangu unapenda kumiliki gari kama hilo hapo? jenga ndoto zako

Network Marketing One Minute Presentation

It's A Shame For You Not To Build Your Network
Marketing Downline And Achieve Your Dream
Income, When You Could Do It So Easily...
If You Only Knew How
Now You CAN...
...And It Only Takes A Minute

 • Discover the magic words that will get a presentation with nearly 100% of people you talk to.

 • Increase your network marketing downline and achieve your dream income with this simple, foolproof, fill-in-the-blanks formula.

 • Tap into an endless supply of people searching for the right home business opportunity... without even going out of your way!

 • STOP wasting time on the wrong prospects and START moving ahead full speed with the right prospects!

 • ... And do it all in in just one minute per prospect!
November 20, 2009

                                                                                                                                                                        Print this page
                                                                                                                                                                        Click on Printer
Dear Network Marketer,
Wouldn't you just love to find a rejection-free way of building your network marketing downline that's simple, quick, painless and incredibly EFFECTIVE? A systematized formula that's so amazing, it works practically like magic?
I'd like to show you a simple but extremely powerful way for you to vastly improve your network marketing RESULTS with the same effort or even less than you are putting in now.
As amazing as it sounds, you are only about 30 minutes away from unlocking the secret formula to network marketing success. I'm Rufina James and I managed to "extract" the formula from one of the giants in the network marketing industry today, Tom "Big Al" Schreiter. It's called:
"The Amazing One-Minute Presentation"
Many of the biggest players in the network marketing and MLM industry credit Big Al for their success. That's because there's no better teacher than Big Al! He's a firm believer that skills are the secret to success in this business.
To Big Al, that means using the most important skills in the most effective way in the least amount of time. He's the leading trainer in imprinting those skills with clarity, focus... and unforgettable humor and wit!
Normally, you would have to catch Big Al's workshop when he came to town to get your hands on this information...IF he came to your town. But he can't travel to every city in the world! Many people never get a chance to hear him.
But now, you can! From the comforts of your own home... (even if it's 2 a.m.)!
It Will Show You An Amazing, Simple Method You Can
Use TODAY That Can Explode Your Downline!
This is a well-researched, proven formula carefully developed and perfected by Mr. Schreiter and his network marketing team over several years. There's nothing deceptive, nothing tricky, nothing misleading about this technique. It's not a pitch and there's absolutely no hype. It's now used by thousands of people just like you around the world (whom Mr. Schreiter personally taught) — who'll never go back to the old way of prospecting.
Engineered To Recruit With Laser-Sharp Efficiency
If you've ever heard Big Al speak, you know that he has a unique approach to network marketing — he only uses what works. But he takes it one step further, by only using what works most efficiently!
Having been an engineer before he got into network marketing, his approach is very well-thought out and systematic. Engineers know that when there's a problem, it must get fixed right — and right away. Big Al spent many years finding the most efficient ways to fix engineering problems.
Now he's applied his practical, down-to-earth thinking and experience to fix some of the biggest problems you have as a network marketer working at a home business — things like not having enough prospects, not knowing what to say to prospects (even if a good one is right in front of you), or feeling like you have to use a high-pressure sales pitch.
And, the most common problem — lack of time. Nobody has time to listen to a long presentation anymore, let alone go to a long-winded meeting to hear about the opportunity. Yet, there are thousands of people looking for a solid home business every month! They need the bottom line right away so they can make a decision and either take action or move on.
Big Al solved these problems by developing the "One-Minute Presentation." It's not a teaser. It's not throwing out bait to get an appointment for later. It's a complete, beginning-to-end presentation with all of the facts your prospect needs to know to make a fair assessment of your network marketing opportunity and decide if it's for them or not.
network marketing  
Listen to "Big Al" explain it in his own words. Just click the "Play" button to start the recording (and make sure your speakers are on).

(1:51 sound clip)

And he's "engineered" it in a way that is amazingly practical, streamlined and devastatingly effective.
Big Al's simple formula cuts through the crap and...
Gives Your Prospects All The Information They Need To Know
To Make An Intelligent Decision About Your Program
In Just ONE Minute Flat!
It's true, you can tell your prospects everything they need know in under a minute! Big All will show you how... and you will be amazed!
Not only that, but you'll be able to find out if the person you're speaking to is right for your program immediately. No more fumbling with words... no more wasting time on people who end up turning you down... or wasting time "chasing" prospects... no more wasting money sending expensive literature to people who aren't really interested.
Wouldn't it be wonderful to breeze through your presentations... no stress, no pressure, no rejection. Wouldn't it make your day to talk to eager network marketing prospects who are excited about your opportunity... and take action immediately!
With this tested and proven technique, you'll gain your prospect's trust instantly. Because you'll talk to them honestly and directly about their concerns and needs. And you'll have the confidence, knowledge, and assurance to say just the right things. After all, skill and knowledge are the best ways to obliterate doubt and fear.
Can Be Used With ANY Network Marketing Company or MLM
This strategy is totally generic and applicable to all types of network marketing opportunities and home businesses. Big Al will lead you through each step (with plenty of examples and unbeatable wit) so that you'll see how to use them with YOUR business immediately. He'll "take you by the hand" and show you exactly how do to it — precisely what to say and when. You'll be able to go out and use this strategy in real life right after listening to the audio!
Here's a preview of what you'll learn:
 • How to get presentation appointments with 100% of people you talk to... in person or on the phone.
 • The 3 questions prospects MUST know to have enough information to make a decision.
 • The simple 4-step formula for giving a brilliant presentation of your network marketing opportunity... in only one minute flat!
 • The exact words to say to grab your prospect's attention and keep them riveted to your every word!
 • What NOT to say, so you don't lose your prospect before you even get out of the gate.
 • How to bring your prospect to a point of decision with no pressure and no pitch!
 • Immediately find out if the person you're speaking to is right for your network marketing program or not.
 • Relax and have fun prospecting... while you get better results than ever before!
 • Completely generic — can be used by anyone in any network marketing company.
 • So simple and easy-to-use, that anyone who can remember 4 steps and can communicate can use it!
 • Can be used anywhere, anytime...even in the unemployment line!
This revolutionary formula just may turn out to be the most useful prospecting technique you'll ever learn. It's simply unparalleled in it's ability to cut through confusion with laser precision.
And there's no long script to remember, no devious ways to "trap" your prospect, and no double-talk. It makes recruiting new prospects easier than paint-by-numbers.
In this audio, you'll learn exactly WHAT to say and HOW to say it straight "from the horse's mouth." You'll learn how to "fill in the blanks" with the correct information — and avoid the unnecessary. It's like having a Big Al sitting right there next to you guiding you towards mastery of this success technique.
This simple formula can literally save you YEARS of disappointment and frustration. It can save years of floundering in confusion. It alone can make the difference between success and failure in your network marketing business.
Just imagine what this is worth to your home business. Imagine how much money that can make you over the years!
Don't be fooled by the simplicity of the formula, or that the audio is only 30 minutes long (or that the cost is so low). It took Big Al many years, a lot of thinking and a lot of research and testing to perfect this technique. He and his team literally spent years testing and separating what does work from what doesn't... the absolutely essential from the unnecessary. The result is a formula like no other — a totally focussed, finely-tuned recruiting machine!
And what's even better is that you don't have to pay a fortune to get your hands on this information. You don't need to spend time travelling to an expensive workshop. You don't even need to take notes.
It comes as a streaming audio with a downloadable PDF transcript, so you can study every word at your convenience.(Click here to find out what a PDF transcript is).
The price of this invaluable information has been intentionally set low so that it's within EVERYONE'S budget — because no network marketer should be without it. You can get immediate access to "The Amazing One-Minute Presentation Formula" and the transcript at the ridiculously low price of only $19.97!
If you've never downloaded anything before, don't worry. Easy, step-by-step downloading instructions are provided on the download page. And you don't need to worry about your personal information either. Your credit card information is totally secure. ClickBank.com, one of the most reliable and respected companies on the Internet, processes all our transactions. ClickBank is known for its fast checkout, instant delivery, and complete security. Click here for more information on online ordering.
Here's a look at the Table of Contents (in the Transcript):
Considering how much this simple formula can increase your earnings from the first time you use it, it's a no-brainer. You'll be able to listen to the audio from your computer at your convenience, night or day.
You have nothing to lose — your purchase is fully guaranteed for three full months.


Full Three-Month Guarantee
If you give "The Amazing One-Minute Presentation Formula" an honest try and don't get remarkable results in your network marketing, you'll get your money back.
But we must ask you to try it first. The reason is, you simply won't believe how easy and effective it is until you actually try it and see for yourself! Once you'll try it, we're sure you'll love it!
By asking you to try it first, we're actually helping you jump-start your network marketing career and home business — by making sure that you put this powerful technique into action and start reaping the results right away!


Don't wait another moment! The price has just gone up and will be raised again soon, when our marketing test is complete.
Get "The Amazing One-Minute Presentation Formula" now and watch your home business explode!
I guarantee you'll LOVE this formula! Here's an unsolicited comment from one person who's tried it:
"I really loved the presentation. I am really impressed with how a small thing can take the heat off new reps and teach them how to overcome their initial reluctance to get out there and do their thing. As you know, duplication is the key, and there is no better way to duplicate than to have motivated and relaxed people in your organization, because when the heat is off, they will put it back on themselves in a very natural way through their enthusiasm for the opportunity and products themselves.
I also am very happy that the examples were clear and very doable, and that one of the examples hit our business on the button."
- Alastair Hesketh-Jones
Try it yourself today, and see what a difference it makes! Order now by clicking on the box below:


MOTIVATIONAL STORY/SOMA KWA MAFANIKO YAKO

Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world."
--- Joel Barker

Stop Dreaming.

Can you imagine anyone being serious about that? Dreaming is a natural part of who we are. We explore our dreams and develop personal dreams. We even like to dream BIG!

Our dreams become part of who we are. We then adopt our dreams into how we see ourselves and want our lives to be. That type of dreaming we often refer to as visualization.

We know we're not going to stop dreaming, but we can change how we visualize. For the most part our dreams and visualizations focus on the end result. We see ourselves in love, married, driving a great car, on vacation, with tons of money, in a great career, famous, etc. Sounds good to me, how about you? Why not dream about all this and more?

Dreaming about the end result is just fantasizing and wishing. Wishing relies on some magical force to make our dreams turn into reality, and we become unhappy as we're not living our dreams.

I have never felt the power of wishes coming true. I have never actual met a Genie or have a taken a ride on a magic carpet. It doesn't mean that dreams can't come true, it just means that there is no magical force waiting to deliver your dreams to you.

So how do you make your dreams come true? That is a question we all often struggle with. Even though we struggle with the answer, the answer is not that obscure. We make our dreams come true with the action we take.

Dreaming about being in shape will not get you in shape. Dreaming about being rich will not get you rich. Dreaming about being famous will not get you famous. Dreaming about the end result will not make it happen.

If you want to get in shape you have to work out. If you want to make money, you have to be in action to earn money. If you want to be famous, you have to put yourself in a position to become famous. If you want the end results, you have to do the actions required to get there.

See the movie of your life in your visions. Imagine going to a movie and arriving at the very end, how interesting would that be? In order to understand why and how it ended you need to see the sequence of events that lead up to the end. In order to make your dreams come true you need to see the sequence of events that you must take to make the end result make sense.

Change the way you dream and visualize yourself into a movie which incorporates the actions you need to take to achieve the end result.

If you dream about being in shape, then change your dream to see yourself working out and eating right day by day. See the beginning of the dream and let the dream build day by day with all the action that gets you to the end dream of you being in shape. If you want riches, then change the dream.

Dream of yourself going to school, developing a career, working hard and taking the steps to arrive at the destination. If you want love, love the process. Love the dating process and the rejections. Love yourself and the journey to find love. Make a movie, a love movie in your head and develop the scenes.

Make all your dreams include the beginning, middle and end. Make movies out of your dreams and see the journey. Then when you are doing the action instead of thinking to yourself, "This is a drag, I don't like working out," or if you are having any negative thoughts about doing the work it takes to create your visions, realize then that every step of the way you are living your dream. You are living your dream because you made the action and journey part of your dream.

You can start living your dreams today by changing the way you dream. Then everyday is a dream and you can be happy doing the action, by living your dreams.

BUSIENESS OPPORTUNITY FOR SERIOUS PEOPLE

Unataka kubadili maisha yako? kifedha?
kama upo tayari tembelea semina zetu katika maoeneo yafuatayo
DSM-elite city bildg second foolr opozt ppf house kila siku alhamisi na jumamosi saa 9 ,
Arusha blue rock house first foor opost golden kila siku jumamosi na jumapili saa 8 mchan
Iringa -kichangani student centre kila siku jumamosi na jmapili
Mwanza ppf plaza kilasiku jumamosi saa 8 mchana foor ya pili
Mbeya Forest Hill hotel jumamosi saa 8

UMEZALIWA UFANIKIWE

Inspirational & Motivational Quotes

A closed mouth gathers no foot.

A gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.
- Chinese Proverb

A gentle answer turns away wrath, but harsh words stir up anger.
- Proverbs 15:1

A good deal of trouble has been caused in the world by too much intelligence and too little wisdom.

A happy person is not a person in a certain set of circumstances but rather a person with a certain set of attitudes.
- Hugh Downs

A keen sense of humor helps us overlook the unbecoming, understand the unconventional, tolerate the unpleasant, overcome the unexpected and outlast the unbearable.
- Billy Graham

A man had better starve at once than lose his innocence in the process of getting bread.
- Henry David Thoreau

A man has three names: the name he inherits, the name his parents give him, and the name he makes for himself.

A man may conquer a million men in battle but one who conquers himself is, indeed, the greatest of conquerors.
- Buddha

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.

A pint of example is worth a gallon of advice.

A reputation may be repaired, but people always keep their eyes on the place where the crack is.

A rock pile ceases to be a rock pile the moment a single man contemplates it, bearing within him the image of a cathedral.
- Antoine de Saint-Exupéry

A sharp tongue sometimes cuts its own throat.
- Jim Scancarelli

A singer starts by having his instrument as a gift from God. When you have been given something in a moment of grace, it is sacrilegious to be greedy.
- Marian Anderson

A smile is the lighting system of the face and the heating system of the heart.

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.
- Henry B. Adams

A very easy way to return from a casino with a small fortune: go there with a large one.

A winner is someone who recognizes his God-given talents, works his tail off to develop them into skills and uses these skills to accomplish his goals.
- Larry Bird

A wise man among the ignorant is as a beautiful girl in the company of blind men.
- Saadi

Action springs not from thought, but from a readiness for responsibility.
- Dietrich Bonhoeffer

Age is a question of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter.
- Satchel Paige

All I have seen teaches me to trust the Creator for all I have not seen.
- Ralph Waldo Emerson

Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any one thing.
- Abraham Lincoln

Amateurs wait for inspiration. The rest of us just get up and go to work.
- Chuck Close

An expert is a person who has made all the mistakes that can be made, in a very narrow field.
- Niels Bohr

And in the end it's not the years in your life that count. It's the life in your years.
- Abraham Lincoln

Associate yourself with men of good quality if you esteem your own reputation; for 'tis better to be alone than in bad company.
- George Washington

Art washes away from the soul the dust of everyday life.
- Pablo Picasso

As for me, all I know is that I know nothing.
- Socrates

At its core, bravado is insecure, jealous and self-protecting. Legitimate talent recognizes its own innate riches and does not object to sharing.
- adapted from a quote by Alexander Solzhenitsyn

Be kind to one another, because most of us are fighting a hard battle.
- Ian McLaren

Be less curious about people and more curious about ideas.
- Marie Curie

Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are.
- John Wooden

Be silent or let thy words be worth more than silence.
- Pythagoras

Beauty addresses itself chiefly to sight, but there is a beauty for the hearing too, as in certain combinations so words and in all kinds of music; for melodies and cadences are beautiful; and minds that lift themselves above the realm of sense to a higher order are aware of beauty in the conduct of life, in actions, in character, in the pursuits of the intellect; and there is the beauty of the virtues.
- Plotinus

Behind every great achievement is a dreamer of great dreams.
- Robert K. Greenleaf

Behold the turtle. He makes progress only when he sticks his neck out.
- James B. Conant

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent.
- Marilyn Vos Savant